Työnohjauksessa ohjattavat tutkivat työtään henkilökohtaisesti, ryhmässä tai yhdessä oman tiiminsä/yhteisönsä kanssa. Ohjaaja auttaa ohjattavia tulkitsemaan ja jäsentämään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Ohjaajan kysymykset virittävät ohjattavia havainnoimaan ja tutkimaan itseään ja omia toimintatapojaan, jotta he voisivat ymmärtää valintojaan ja kehittää ammatillisia toimiaan.

Asiakkaamme ovat kuvanneet työnohjausta sanomalla mm., että se auttaa kartalle pääsyä kaaoksessa. Jo se, että on säännöllinen aika ja tila puhua luottamuksellisesti omasta työstään, tuottaa yleensä oivalluksia, kuorman keventymistä ja työtilanteen jäsentymistä. Oleellista työnohjauksessa onkin sen prosessiluonne: työnohjaus on toistuvissa istunnoissa toteutuvaa tavoitteellista yhteistyötä.

Tehokas tapa kehittää työyhteisöä on esimiehen työnohjaus. Esimerkiksi isossa muutoksessa on ensiarvoista, että esimies voi aktiivisesti työstää omaa prosessiaan ja kulkea ikään kuin askeleen edellä muita – ”pää veden pinnan yläpuolella” johtajuutensa säilyttäen.

Yksilötyönohjauksen etuna on mahdollisuus syventyä perusteellisesti oman työn kysymyksiin ”omaa ääntä” kuunnellen ja ammatti-identiteettiä rakentaen. Hyvin toimivassa ryhmässä uudistavia ja voimaannuttavia tekijöitä ovat kollegoiden antama tuki, synergiasta syntyvä luovuus ja mahdollisuus peilata omaa toimintaa monista näkökulmista. Tiimin tai yhteisön ohjaus tarjoaa rauhoitetun keskustelufoorumin, jossa yhdessä pysähdytään miettimään, mitä ollaan tekemässä, miten ja miksi. Ryhmän voimavaroista käsin tutkitaan yhteisön rakenteellisia toimintaedellytyksiä, johtajuutta ja ammatillista vuorovaikutusta ja etsitään keinoja niiden kehittämiselle.

Haluatko tietää lisää? Ota meihin yhteyttä klikkaamalla tästä!