Konsultointia käytetään työmenetelmänä tavallisimmin kahteen eri tarkoitukseen. Organisaation muutos- ja kehitysprosesseissa konsultoinnin avulla selvitetään, ovatko johtamisen ja yhteistyön viralliset rakenteet kunnossa. Virallisia rakenteita ovat kaikki ne sopimukset, päätökset, ohjeet, toimintamallit ja prosessikuvaukset, joita onnistunut yhteistoiminta vaatii.

Jos konsultointi kohdistuu johtamisen rakenteisiin, kuten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmään, yhteistyötä helpottavien foorumeiden rakentamiseen tai pelisääntöihin, voidaan konsultointisuunnitelma tehdä etukäteen kohtalaisen tarkasti.

Joskus organisaatiossa on niin syviä ristiriitoja, kriisejä tai kaaosta, että niiden selvittämiseen tarvitaan ulkopuolista konsulttia, jonka avulla tutkitaan toimintatapoja, yhteistyösuhteita, henkilökohtaisia sidoksia ja pelisääntöjen tarvetta.

Silloin kun kyse on kriisiytyneestä tilanteesta, tarkkaa suunnitelmaa on vaikea tehdä. Tilaajan kanssa sovitaan yhdessä työskentelyn todennäköisesti saavutettavissa olevat tavoitteet, kartoittavan vaiheen laajuus ja sen, miten prosessissa edetään askel askeleelta esiin nousseiden uusien kysymysten käsittelemiseksi. Konsultoinnin tavoitteena on konsultoitavien ammatillisen ajattelun ja toimintatapojen vahvistaminen. Työskentelytapana on avoin dialogi kaikkien osallisten kesken. Sen tavoitteena on yhteistyön kannalta olennaisten syy-yhteyksien ymmärtäminen ja pysyvien muutosten aikaansaaminen.

Konsultointi alkaa tilaajan ja konsultin tapaamisilla (1-3 tapaamista), joissa selvitetään mihin asioihin konsultoinnilla etsitään ratkaisua. Tämä tilanteen kartoitusvaihe on tärkeä, jotta syntyy yhteisymmärrys siitä, mikä on konsultoinnin tavoite, luonne, sisältö ja kesto. Konsultti voi tehdä työtä yhdessä johtajan/esimiehen/asiantuntijan kanssa tai konsultointiin voi osallistua johtoryhmä, tiimi tai joskus koko työyhteisö.

Konsultointiin voidaan liittää ilmapiiri- ja/tai kehittämistarvekartoituksia. Majakkapartners tukee johtoa myös jo aiemmin tehtyjen kartoitusten tulkitsemisessa sekä niiden pohjalta tehtävien kehittämistoimien toteuttamisessa.

Haluatko tietää lisää? Ota meihin yhteyttä klikkaamalla tästä!