Coaching on erityisesti johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden työn kehittämismenetelmä. Se on tavoitteellinen ja rajattu valmennusprosessi, joka perustuu valmentajan ja valmennettavan väliseen systemaattiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn jollakin rajatulla johtamistyön alueella.

Coachingissa yhdistyvät yksilön kehittyminen ja organisaation tavoitteiden saavuttaminen. Merkittävin tekijä coachingin vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle on yhteistyösuhde ja dialogi, joka syntyy valmentajan ja valmennettavan välille. Valmentaja tukee valmennettavaa kuuntelemalla tämän pyrkimyksiä ja esittämällä kriittisiä kysymyksiä, haasteita ja ehdotuksia. Yhteinen dialogi lisää ymmärrystä johtamisen peruskysymyksistä, vahvistaa valmennettavan ammatillista itsetuntoa ja auttaa häntä säilyttämään kiinnostuksen johtamistyöhön kuormittavissakin tilanteissa.

Coaching on yleensä vähintään kuusi kuukautta kestävä prosessi, joka alkaa tavoitteiden asettamisesta yhdessä tilaajan, valmennettavan ja valmentajan kanssa. Tilaajana toimii yleensä valmennettavan esimies tai joku muu ylemmän johdon edustaja. Tavoitteiden määrittelyssä korostuvat strategialähtöisyys ja johtamisen ajankohtaiset haasteet. Yhteistyöstä tehdään sopimus, jossa määritellään tavoitteet, prosessin kesto, tapaamisten tiheys, määrä ja paikka.

Coachingin ja työnohjauksen ero on pääosin siinä, että coaching on lyhytkestoisempi ja rajatumpi prosessi. Myös tapaamisten sisältö ja tavoitteet ovat etukäteen tarkemmin määritelty.

Haluatko tietää lisää? Ota meihin yhteyttä klikkaamalla tästä!