Työnohjaus, coaching, konsultaatio ja valmennus ovat erilaisia ja usein toisiaan täydentäviä tapoja tukea hyvää johtajuutta organisaatiossa ja kehittää työyhteisöä. Yhdessä kartoittamalla pyrimme löytämään sellaisen työtavan tai useamman työtavan yhdistelmän, joka voi parhaiten vastata kulloiseenkin työyhteisön kehittämistarpeeseen.

Verkosto mahdollistaa sen, että esimerkiksi valmentaja ja työnohjaaja tekevät tarkoituksenmukaista yhteistyötä. Tavoitteena on muuttuvan työn yhteisöllinen hallinta; kehittyvä ja kehittävä johtajuus.