Alussa oli asiakas.

Sitten keväällä 2004 oli joukko työnohjauksen, konsultaation ja valmennuksen ammattilaisia isossa ringissä; kasapäin uteliaisuutta, intoa, kokemusta ja halua palvella asiakasta paremmin. Sitten tuli suo ja kuokka: avoimia kysymyksiä, suunnan etsintää, lukuisia keskusteluja, ideointia, työkalujen jakamista ja yhdessä tehtyä työtä. Syntyi Majakkapartners.

Uskomme prosessityöskentelyyn, keskinäisen luottamuksen merkitykseen, ristiriitojen kohtaamiseen ja dialogin uutta synnyttävään voimaan. Työyhteisön yhteinen rytmi on löydettävissä, kun johtajuus, rakenteet ja pelisäännöt ovat jatkuvan työn ja keskustelun alla. Silloin tuottavuus, tehokkuus ja hyvinvointi vetävät yhtä köyttä.

Haluamme olla asiakkaittemme pitkäaikaisia kumppaneita rakentamassa työyhteisöjä, jotka onnistuvat. Tässä rakennustyössä lähdemme asiakkaittemme tarpeista ja niiden huolellisesta kuulemisesta ja tutkimisesta – jotta molemmat osapuolet pysähtyisivät miettimään, mitä työssään tekevät, miten ja miksi.

Autamme työyhteisöjä kohtaamaan haasteita ja ymmärtämään erilaisuutta. Majakkapartners antaa tukea johtajuuden kehittämisessä, työyhteisöjen moniäänisyyden kuulemisessa ja omista kokemuksista oppimisessa. Ohjaamme ihmisiä löytämään vahvuuksiaan ja hengittämään työssään syvemmin.

Useat työelämän ongelmat ovat niin monimutkaisia, että niihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Verkostomme monialainen asiantuntemus varmistaa sen, että osaaminen ei lopu kesken haasteellisemmissakaan tilanteissa. Usein ulkopuolinen apu on hyödyllisintä silloin, kun keskustelut tapahtuvat ”hyvän sään” aikana, ennakoiden tulevaa. Jos myrsky on jo päällä, Majakka voi olla valoisa asia.