Maaret Wager

Maaret Wager

Olen toiminut pitkään yliopistoissa tutkijana ja opettajana sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Vuoden 2005 alussa perheyritys A Wager Oy siirtyi haltuuni sukupolvenvaihdoksen myötä. Sivutyönäni opetan edelleen yliopistoissa. Työnohjaajana, valmentajana ja kouluttajana työskentelyäni ohjaa sosiaalipsykologinen viitekehys.

Työtavoissani korostuu tutkiva työote, dialogisuus ja kokemuksellinen oppiminen. Coaching työni perustuu ”brain-based” menetelmään, jossa keskeistä on itseohjautuva oppiminen sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

wagerAsiakkaitani ovat ryhmät, tiimit ja työyhteisöt sekä johto ja esimiehet tai yksittäiset työntekijät sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Työskentelen muun muassa kansainvälisten asiantuntijaryhmien kanssa, jolloin käyttökielemme on englanti. Tavoitteitani on tukea asiakkaita ammatillisen identiteetin vahvistamisessa ja työtapojen kehittämisessä.

Ryhmien ja tiimien kehittämisessä tärkeä lähtökohta on harjaantuminen tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Pyrin eri tavoin ja menetelmin tukemaan ihmistä itsensä johtamisessa, oppivassa vuorovaikutuksessa sekä omien luovien voimavarojen löytämisessä ja käyttöönotossa.

Puh. 050 565 8776

maaret.wager@wager.fi

www.wager.fi