Jukka Ahonen

Jukka Ahonen

Olen toiminut työnohjaajana ja konsulttina yli 20 vuotta. Taustaltani olen opettaja ja rehtori. Olen työskennellyt myös yliopiston täydennyskoulutustehtävissä. Erikoisalaani ovat erilaiset oppimiseen ja opettamiseen keskittyvät organisaatiot peruskouluista yliopistoihin.

Pääsääntöisesti teen töitä rehtoreiden, muiden esimiesten, johtoryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Koulutus- ja kehittämistehtävieni lisäksi teen töitä yhteisöllisissä vaikeuksissa olevien organisaatioiden kanssa. Pyrin toiminnallani ratkomaan vaikeitakin asioita siten, että ihmiset eivät menetä kasvojaan yhteisössä ja että he saavat takaisin uskonsa asioiden selvittämiseen oman osaamisensa, kokemuksensa ja ymmärryksensä avulla.

Vuodesta 1994 olen ollut aktiivinen jäsen Euroopan oppilaitoskehittäjien ja rehtorikouluttajien verkostossa (ENIRDELM). Vuodesta 2013 olen toistamiseen kyseisen verkoston boardin puheenjohtaja.

Kirjassani ”Ammattina rehtori”, pohdin rehtorin työtä opettajuudesta erilliseksi kehittyneenä ammattina ja rehtorin työn muutoksia sekä johtajaksi kasvamisen prosessia.

050 5919665

jukka.ahonen@mestariluokka.fi

www.mestariluokka.fi