full screen background image

Kirjoittajan arkisto

Työnohjaus vai konsultointi? osa 4

Työpaikalla on joskus vaikea tietää, tarvitaanko työnohjausta vai konsultaatiota, sillä näiden kahden toimintatavan raja on liukuva. Esimerkkinä voidaan mainita yleistynyt tapa puhua koko työyhteisön työnohjauksesta. Työnohjaus on tarkoitettu ammatillisuuden kehittämiseen, konsultaatio on tarkoitettu rajattujen, yksilöityjen ongelmien tai kehittämistarpeiden ratkaisemiseen. Konsultaatiossa pyritään saavuttamaan ratkaisu käsillä olevaan kysymykseen määräajassa. Työnohjauksen tavoite on oppiminen, joka tukee ohjattavia heidän

TYÖNOHJAUS TUKEE YHTEISÖLLISTÄ JOHTAJUUTTA Osa 3

Seuraavassa kerromme esimerkin avulla, miten työnohjaus voi tukea yhteistyötä ja sellaista vuorovaikutusta, joka rakentaa koko yhteisön toimintaa ja hyvinvointia – myös johtajan mahdollisuuksia onnistua tehtävässään. ”Miksi mikään ei riitä!” puuskahti esimies työnohjauksessa. Kymmenen hengen työryhmä katsoi esimiestään vaieten. Vuoden kestäneessä työnohjauksessa oli yhä enemmän alkanut kuulua työntekijöiden tyytymättömyyttä esimiestään kohtaan. Työntekijät kokivat, että esimies ei

Se tavallinen tarina ja mitä siitä opittiin? Osa 2

Työelämässä monet tilanteet ovat paljon monimutkaisempia kuin mitä pinnalta katsoen näyttää. Pieni hyvää tarkoittava liike voi käynnistää tapahtumien vyöryn kaikkine ei-toivottuine seurauksineen. Syntyy käytännöllisiä ongelmia, tarpeetonta työtä sekä yhteistyötä vaikeuttavia tunteita. Johtajan työ helpottuu huomattavasti, kun hän oppii tunnistamaan ilmiöitä, jotka vaivihkaa vaikuttavat koko systeemiin. Silloin kun ryhmässä työ alkaa takerrella ilman selvää syytä, jossakin