full screen background image

Teesejä luottamuksesta

Luottamuksen merkityksestä puhutaan paljon. Mekin olemme Majakassa tutkineet sitä ja koonneet tällaisia teesejä.

Luottamus rakentuu hyvän tahdon varassa

Luottamusta rakennetaan keskustelemalla. Se edellyttää vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista

Luottamusta lisää
* se, että puheet ja teot ovat johdonmukaisia suhteessa toisiinsa.
* vilpittömässä mielessä annettu palaute
* rohkeus ottaa puheeksi hankalia asioita ja laittaa itsensä
likoon yhteisten asioiden hyväksi
* yhteisen historian tutkiminen kokonaiskuvan muodostamiseksi
* realiteettien tarkistaminen
* heikkojen signaalien tunnistaminen
* herkkien kysymysten kuuleminen, puheeksi ottaminen ja
vastaanottaminen

Luottamuksen puute johtaa kyynisyyteen.

Työnohjaus tarjoaa turvallisen foorumin luottamuksen kysymysten käsittelyyn