full screen background image

Se tavallinen tarina ja mitä siitä opittiin? Osa 2

Työelämässä monet tilanteet ovat paljon monimutkaisempia kuin mitä pinnalta katsoen näyttää.

Pieni hyvää tarkoittava liike voi käynnistää tapahtumien vyöryn kaikkine ei-toivottuine seurauksineen. Syntyy käytännöllisiä ongelmia, tarpeetonta työtä sekä yhteistyötä vaikeuttavia tunteita.

Johtajan työ helpottuu huomattavasti, kun hän oppii tunnistamaan ilmiöitä, jotka vaivihkaa vaikuttavat koko systeemiin. Silloin kun ryhmässä työ alkaa takerrella ilman selvää syytä, jossakin voi olla näkymätön systeemivirhe.

Esimerkiksi niukkaan informaatioon perustuva sähköpostiketju on aina altis systeemivirheille. Alla kuvaamme tällaisen virheen syntyä:

 

  • Anna huomaa, ettei sovittu palaveriaika käy hänelle, koska lapsi on sairas, eikä hän ehdi ajoissa paikalle.
  • Tiiminvetäjä haluaa ottaa huomioon hänen tilanteensa ja ehdottaa lähempänä Annaa olevaa kokouspaikkaa.
  • Tiimin kolmas jäsen Risto ei reagoi sähköpostiin.
  • Anna ja tiiminvetäjä alkavat hermostua, kun vastausta ei kuulu.
  • Pari tuntia ennen kokousta Risto ilmoittaa, että hänellä on jalka paketissa ja siksi matka uuteen paikkaan on liian hankala.
  • Tiiminvetäjää alkaa ottaa päähän: ”Miksi tämäkin kaatuu minun niskaani. Kuuluuko tämä tosiaan minulle?”
  • Lopulta tiiminvetäjä ehdottaa, että palaveri pidetään sovitussa paikassa tuntia myöhemmin. Tästä seuraa, että hän itse lähtee palaverista pois tuntia aikaisemmin ehtiäkseen toiseen pakolliseen tilaisuuteen.

 

Esimerkissämme systeemivirhe sai alkunsa ryhmän yhden jäsenen yksityiselämän pulmista. Hän ei pystynyt ratkaisemaan omaa ongelmaansa puuttumatta siihen, mitä ryhmässä oli aiemmin sovittu. Tiiminvetäjä halusi olla kiltti ja lähti tekemään ”pientä säätöä”. Tästä seurasi sekavaa meilienvaihtoa ja edestakaissumplimista, jonka seurauksiin meni kolmelta ihmiseltä työaikaa yhteensä 4 tuntia. Lisäksi syntyi ärtymystä ja muuta näkymätöntä tunnekuormaa. Itse palaverissa tunnelma oli päällisin puolin ystävällinen mutta innoton. Yhteinen aika väheni eikä työtä saatu valmiiksi. Viimeinen tunti oli tyhjäkäyntiä, koska tiimin vetäjän panos puuttui. Tämä taas herätti pettymystä, turhautumista ja syyllisyyttä.

Selvittämättömänä näinkin pieni tapahtumaketju voi katkoa yhteyksiä, jotka palautuvat hitaasti – jos ollenkaan. Esimerkin ryhmä tutki tapahtumaketjua työnohjauksessa. Ryhmän jäsenet oivalsivat, että jokainen oli toiminut omasta näkökulmastaan täysin ymmärrettävästi. Lopputulos oli kuitenkin kaikkien kannalta epätyydyttävä. Tiiminvetäjänkin hyvää tarkoittavat toimet osoittautuivat haitallisiksi. Työnohjauksessa saavutettu yhteinen oivallus palautti katoamisvaarassa olleen keskinäisen luottamuksen.

Kun työnohjauksessa avataan ristiriitoihin johtaneita tapahtumia, niiden takaa löydetään usein monia hyvää tarkoittavia inhimillisiä pyrkimyksiä. Vähäpätöiseltäkin tuntuvan asian tarkastelu voi saada työnohjaukseen osallistuvat oivaltamaan esimerkiksi sen, miten ”kiltteyden logiikka” tuottaa systeemivirhettä. Se voi strategisesti tärkeässä kohdassa tulla organisaatiolle jopa tosi kalliiksi. Kun kaikki herkistyvät huomaamaan, miten pienistä teoista yhteistyön onnistuminen tai sen estyminen syntyy, myös yhteinen johtajuus ryhmässä vahvistuu.

Systeemivirheen tarkastelu työnohjauksessa voi olla esimiehelle erityisen vapauttavaa – jopa silloin, kun hänenkin lusikkansa on ollut syvällä sopassa. Työnohjaaja vaalii aktiivisesti neutraalia ja tutkivaa asennetta työn tarkastelussa. Kireys saattaakin kääntyä vapauttavaksi nauruksi, kun yhteydet palautuvat. Esimerkkiryhmämme nauroi erityisesti tavalle, jolla tiiminvetäjä ”hyvää hyvyyttään” ulkoisti itsensä tärkeästä kokouksesta.

 

Olemme kehittäneet tavan ajatella yhdessä. Kyse on prosessista, jossa sanoitamme ammatillisia kokemuksiamme ja näkemyksiämme tekstiksi, joka ei ole koottu yksittäisistä palasista vaan kirjaimellisesti tuotettu yhdessä. Teksti pyrkii seuraamaan ajatteluamme tullen aina vähän jäljessä, sillä yhdessä ajattelun sanoittaminen kuljettaa meitä uusiin oivalluksiin ja toisenlaisiin tapoihin kysyä. Tänään olemme kirjoittaneet näin. Mihin teksti sinun ajatteluasi kuljettaa?