full screen background image

Teesejä luottamuksesta

Luottamuksen merkityksestä puhutaan paljon. Mekin olemme Majakassa tutkineet sitä ja koonneet tällaisia teesejä. Luottamus rakentuu hyvän tahdon varassa Luottamusta rakennetaan keskustelemalla. Se edellyttää vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista Luottamusta lisää * se, että puheet ja teot ovat johdonmukaisia suhteessa toisiinsa. * vilpittömässä mielessä annettu palaute * rohkeus ottaa puheeksi hankalia asioita ja laittaa itsensä likoon yhteisten asioiden

Työnohjaus vai konsultointi? osa 4

Työpaikalla on joskus vaikea tietää, tarvitaanko työnohjausta vai konsultaatiota, sillä näiden kahden toimintatavan raja on liukuva. Esimerkkinä voidaan mainita yleistynyt tapa puhua koko työyhteisön työnohjauksesta. Työnohjaus on tarkoitettu ammatillisuuden kehittämiseen, konsultaatio on tarkoitettu rajattujen, yksilöityjen ongelmien tai kehittämistarpeiden ratkaisemiseen. Konsultaatiossa pyritään saavuttamaan ratkaisu käsillä olevaan kysymykseen määräajassa. Työnohjauksen tavoite on oppiminen, joka tukee ohjattavia heidän

TYÖNOHJAUS TUKEE YHTEISÖLLISTÄ JOHTAJUUTTA Osa 3

Seuraavassa kerromme esimerkin avulla, miten työnohjaus voi tukea yhteistyötä ja sellaista vuorovaikutusta, joka rakentaa koko yhteisön toimintaa ja hyvinvointia – myös johtajan mahdollisuuksia onnistua tehtävässään. ”Miksi mikään ei riitä!” puuskahti esimies työnohjauksessa. Kymmenen hengen työryhmä katsoi esimiestään vaieten. Vuoden kestäneessä työnohjauksessa oli yhä enemmän alkanut kuulua työntekijöiden tyytymättömyyttä esimiestään kohtaan. Työntekijät kokivat, että esimies ei